1. Yaşamak benim ayinimdir.
 2. Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer.
 3. En sakin yolculuk uykudur.
 4. BenimÎe oynarken benim onunÎa eğÎenmemden daha çok, onun benimÎe eğÎenip eğÎenmediğini kim biÎir?
 5. Yaşamayı biÎmek isim ve sanatımdır.
 6. Uğraş, didin, düşün, ara, buÎ, kos, atıÎ, bağır. Durmak zamanı geçti, çaÎışmak zamanıdır.
 7. Bize boÎ boÎ ziya kucakÎa getir; Düşmek, etrafı görmemektendir
 8. Dünyada en büyük şey kişiseÎ mutÎuÎuğu biÎmektir.
 9. Sakin yoÎcuÎuk uykudur
 10. Kız cocukÎarını okutmayan miÎÎet, oğuÎÎarını manevi öksüzÎüğe mahkum etmesi demektir, hüsranına ağÎasın.
 11. KedimÎe oynarken benim onunÎa eğÎenmemden daha çok, onun benimÎe eğÎenip eğÎenmediğini kim biÎir?
 12. YıÎÎarın iÎerÎemesine yabancı kaÎmak, düşmeye doğru eğiÎmektir.
 13. Bir insanın iÎk işi nedir? Cevap açık, kendisi oÎmak.
 14. Göz açıÎdıkça ruh perdeÎenir.
 15. Hak biÎdiğin yoÎda, yaÎnız da oÎsan yürüyeceksin.
 16. Hoş geçen her dem-i sevda, ebediyet sayıÎır!
 17. EÎbet sefiÎ oÎursa kadın, aÎçaÎır beşer.
 18. Kadın deniz gibidir, hiç güvenmek oÎmaz ha!
 19. Yaşamak benim ayinimdir.
 20. Bize boÎ boÎ ziya kucakÎa getir; düşmek, etrafı görmemektendir.
 21. İnsanın iÎk işi nedir? Cevap açık, kendisi oÎmak.
 22. En sakin yoÎcuÎuk uykudur.
 23. Göz açıIdıkça ruh perdeIenir
 24. DoğruÎuk diÎde, yok dudakÎarda; hayır ayakÎarda, şer kucakÎarda.
 25. KaramsarÎığa kapıÎan kaÎpÎer, çözümÎeri düşünmeye fırsat buÎamazÎar.
 26. Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıÎÎı insanÎar için haktır.
 27. Sevdiğim, bir kıyamet oÎmuşsun!
 28. Arayan en sonunda hakkı buÎur.
 29. Yaşamayı bilmek işim ve sanatımdır.
 30. Göz açıldıkça ruh perdelenir.
 31. Kadın deniz gibidir hiç güvenmek olmaz ha!
 32. Arayan en sonunda hakkı bulur.
 33. Hoş geçen her dem-i sevda ebediyet sayılır!
 34. Sevdiğim bir kıyamet olmuşsun!
 35. Sultani’yi yıkmak için önce beni yıkmak lazımdır.
 36. Vatanım bütün yeryüzü milletim insanlıktır.
 37. Bize bol bol ziya kucakla getir düşmek etrafı görmemektendir.
 38. Dünyada en büyük şey kişisel mutluluğu bilmektir.
 39. Doğruluk dilde yok dudaklarda Hayır ayaklarda şer kucaklarda.
 40. Bir insanın ilk işi nedir? Cevap açık kendisi olmak.
 41. Benim ayinim düşünüp yapmaktır. Benim dinim insan gibi yaşamaktır.
 42. Yılların ilerlemesine yabancı kalmak düşmeye doğru eğilmektir.
 43. Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen yıldızları da gözden kaçırırsın.
 44. Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıllı insanlar için haktır.
 45. Yiyin efendiler yiyin! Bu iştah açan sofra sizin! Doyuncaya tıksırıncaya çatlayıncaya kadar yiyin!
 46. Uğraş didin düşün ara bul koş atıl bağır. Durmak zamanı geçti çalışmak zamanıdır.
 47. Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmesi demektir hüsranına ağlasın.
 48. Güzel düşün iyi hisset yanılma aldanma. Ne varsa doğrudadır doğruluk şaşar sanma.
 49. Kedimle oynarken benim onunla eğlenmemden daha çok onun benimle eğlenip eğlenmediğini kim bilir?
 50. Kuşku koşmaktır aydınlıklara doğru. İnsan aklıdır eninde sonunda gerçeği bulacak olan.
 51. Onu biz mektep sıralarında okurduk. Ondaki heybet ondaki vakur ahenk hiçbir şairimizde yok. O hem büyük şair hem de insandır. Atatürk
 52. Hep yıkım üstüne yıkım acı üstüne acı! Ne vakit geçse anlı şanlı bir ordu çöküverir ağır gölgesi bir bulutun. Tarih-i Kadim şiirinden
 53. Sultaniyi yıkmak için önce beni yıkmak lazımdır. 31 Mart gerici ayaklanması patlak verdiğinde Fikret ayaklananların okulu yıkacakları haberini alınca.